Kanrin Interactive Japanese Online Course

GROUP LESSONS

Khóa học nhóm online trình độ N4/N3

LỊCH HỌC

Thứ 3 20:00 - 21:15 (75 phút) (GMT+9)
Thứ 7 10:00 - 11:40 (100 phút) (GMT+9)

Tình trạng: Đang tuyển sinh
Thời gian học: 3 tháng (24 buổi)
※Lớp học sẽ được mở khi có ít nhất 3 học viên đăng ký (tối đa 6 học viên).

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Thứ 3: Tiếng Nhật giao tiếp
Thứ 7: Luyện thi chương trình JLPT N4/N3 (tháng 7 và tháng 12)

※Tài liệu học sẽ được gửi cho học viên theo dạng file dữ liệu.

CHI PHÍ

Học phí: 55,000JPY (không trả góp)
Hình thức thanh toán: Flywire (quốc tế) hoặc chuyển khoản ngân hàng (nội địa)

  • MUFG Bank, Ltd.
    AOBADAI Branch (728)
    Swift Code: BOTKJPJT
    Account No.: 0052641
    Account Name: KANRIN